Yhteisöjen koulutuspäivät

 • Opettajien koulutuspäivät (VESO:t)
 • Eri henkilöstöryhmien tai työyhteisöjen koulutuspäivät
 • Järjestöjen koulutuspäivät
 • Oppilas-/opiskelijaryhmien koulutus-/motivointipäivät

Yhteisöjen ryhmäyttäminen

 • Erilaisten ryhmien toiminnan tehostaminen ryhmäyttämisen kautta
 • Yhdessä tehden opitaan: toisten huomioiminen, toisista riippuvuus, toisten kuunteleminen ja erilaisuuden hyväksyminen
 • Yhdessä tehden pystytään enempään kuin yksilöt yhteensä
 • Ryhmään kuulumisen ylpeys ja sen ilmaiseminen
 • Erilaisuuden hyödyntäminen kokonaisuutta rakennettaessa

Sitouttaminen ja luotsaaminen

 • Yhteisen päämäärän löytäminen
 • Yhteisten periaatteiden ja toimintatapojen sopiminen päämäärän saavuttamiseksi
 • Selkeiden välitavoitteiden asettaminen ja edistymisen seurannasta sopiminen
 • Sitoutumisesta seuraava palkkio ja välinpitämättömyydestä seuraava sanktio
 • Kehityskeskusteluista todellista hyötyä kokonaisuuden kehittämiseen
 • Henkilöstön koulutustarpeen arviointi pitkällä tähtäimellä ja koulutussuunnitelmat

Räätälöidyt palvelut

 • Puolueettoman ja ulkopuolisen asiantuntijan apu asiakaslähtöisissä toimeksiannoissa
 • Arkaluontoistenkin toimeksiantojen suorittaminen ilman parrasvaloja, täysin luottamuksellisesti